30-12-06

Natuurlijk Zulte is en blijft!

Natuurlijk Zulte vzw ontstond 4 jaar geleden als vereniging voor de paddenoverzet en de compostmeesters van Zulte, met als touwtrekkers Sofie Dierick en Ives Claeys.   Bij opstart van Natuurlijk Zulte vzw was de doelstelling om zowel de natuur- als sociale aspecten uit te werken.

Natuurlijk Zulte 2 betekenissen:
Natuur(lijk) van natuur, bezig zijn met natuur, ecologie en duurzaamheid en natuurlijk (vaneigens) Zulte, van voor en door Zultenaars.   Voorgaande jaren werkte de vereniging haar activiteiten vooral uit op vlak van natuur, ecologie en duurzaamheid.
Voor 2007 zijn we klaar om het aspect Natuurlijk Zulte (vaneigens Zulte in dialect) verder uit te bouwen.

Hieronder een reeks van onze toekomstige activiteiten:
Paddenoverzet: met doelstelling padden, kikkers en salamanders over te zetten.   Dit initiatief trekt een 10-tal scholen die met hun pupillen uitleg krijgen over de padden, kikkers en salamanders en het doel van de overzet.    Niet enkel voor kinderen staat dit inititatief open ook volwassenen en verenigingen komen meer en meer af op dit initiatief. Traditioneel gaat de overzet door in de Torrestraat in Machelen.  Een tweede overzet in de Houtstraat wordt overwogen, in samenwerking met een lid van de vzw Natuurlijk Zulte.

Compostmeesters: De compostmeesters Sofie Dierick en Ives Claeys blijven ter beschikking staan van de Zultse bevolking om uitleg te geven over thuiscomposteren.

Dit iedere 3de zaterdag van de maand op containerpark van Machelen, via thuisbezoeken op afspraak en op 10 juni op de zondagsmarkt in Zulte.

Verder zullen we op aanvraag opnieuw les geven in de Zultse lagere scholen.  (Schoolprojecten)


Zwerfvuilacties: op 26 april gaat in Machelen een zwerfvuilactie door i.s.m de lagere school en op 28 april zal een actie plaatsvinden i.s.m. Wildbeheer Zulte.
 
Infoavonden:  Vanaf 2007 start Natuurlijk Zulte vzw met het organiseren van 2-maandelijkse infoavonden.   De eerste (op 28 maart) zal gaan over herbruikbare luiers.   Zo volgen nog zonne-energie, energiebesparing, milieuvriendelijke brandstoffen enz. alsook een debatavond rond de film: An incovenient truth en nog zoveel meer (fietstochten enz).

 
O
nder thema “Natuurlijk (vaneigens) Zulte”  willen we activiteiten organiseren om mensen dichter bij de modernere samenleving te brengen.   Velen kennen nieuwe technieken van horen zeggen en oppervlakkig gebruik, maar wat kan je er mee en wat zijn de mogelijkheden.    Onder het motto en logo Wa is da?  Hoe werkt da?” zal Natuurlijk Zulte vzw verscheidene activiteiten uitwerken, zoals: digitale fotografie, GPS, internet,...


Deze activiteiten zullen georganiseerd worden in samenwerking met de Zultse zelfstandigen en verenigingen.    Zoals de doelstellingen van Natuurlijk Zulte vzw voorschrijven.

Om het belang van duurzaamheid en betrokkenheid van en in de gemeente te vertegenwoordigen, kunnen we nog meegeven dat onze twee vertegenwoordigers vanaf januari zullen zetelen in de gemeenteraad, comissie milieu, IVM en naar jarenlange traditie (12 jaar) blijft Sofie Dierick ook zetelen in de milieuraad.

 

Voor meer info:

Sofie Dierick 0479/29.60.64

Namens Natuurlijk Zulte VZW

 

14:37 Gepost door Sofie Dierick / Natuurlijk Zulte VZW in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Bezoek uit het Hageland Ik wens je een prettig weekend. En o ja, uw blog is en blijft boeiend om te bezoeken.

Gepost door: Tuingenieter | 05-01-07

De commentaren zijn gesloten.