16-04-07

Zwerfvuilacties en actieplan 2007

Zwerfvuilacties en actieplan 2007

 

zwerfvuil

Vorig jaar deed IVM (onze intercommunale) een oproep om alle verenigingen in de 19 gemeenten van het werkingsgebied  samen een zwervuilactie te laten organiseren.  Dit jaar slaan ze over, maar Natuurlijk Zulte vzw gaat door, voorlopig samen met Wildbeheerseenheid Zultoutem en KWB Olsene.  Hopelijk volgen nog enkele verenigingen.

 Op 28 april wordt een grote actie georganiseerd. 

 

Op 26 april gaat de lagere school van Machelen Leiebloem, een groot deel van het centrale deel van Machelen, schoonmaken, onder leiding van Sofie Dierick.

De bedoeling is dat na dat weekend Zulte proper is.

 

De straten die onder handen genomen zullen worden, zijn de volgende.

 

Op 26 april door de lagere school Leiebloem van  Machelen samen met Natuurlijk Zulte vzw
- Brugstraat vanaf hoevestraat tot op de brug (stuk van Brugstraat vanaf einde Hoevestraat tot aan brug is Deinze, enkel straten in Groot-Zulte worden betoelaagd)
- beide paadjes langs de Leie (die wandelpaadjes)
- Leihoekstraat vanaf Petegem tot einde in Machelen
- Petegemstraat volledig
- Rokerstraat
- Hoevestraat volledig tot aan Voordestraat vanaf het dorp
- Weidestraat vanaf grote baan tot hoevestraat
- Grammenestraat
eventueel ook

- Vaartstraat

- Brullenstraat
- Kortestraat
- Kerkweglos
- Veerstraat

afhankelijk van de tijd


Op 28 april wordt gestart om 9 u op het kerkplein van Olsene en gaan de volgende verenigingen elk een deel van Zulte onder handen nemen: 


1)  Natuurlijk Zulte vzw met een 10-tal mensen:
 - Waregemstraat
- Olsenestraat
- Waalstraat vanaf Olsenestraat tot Karreweg
- Boswegel : beide zijden spoorweg
- Groeneweg van Centrumstraat tot Tuttegemstraat

 

2)  Wild Beheer Eenheid Zultoutem met een 30-tal medewerkers:

 

In Machelen : Tuttegemstraat , Pannestraat , Sparrestraat , Kruishoutemstraat , Lange dreef , Bunderstraat (deel Machelen) , Brandstraat , Biesdonkstraat , Bokstraat , Stokstormstraat .

 

In Olsene : langs rechteroever Leie vanaf de nieuwe brug tot aan d’Hoyestraat (vnl op Dentergem), Rotsstraat ,  alle straten in de blok (Kerkstraat , Kasteelstraat , Grote Steenweg)

 

In Zulte : Karreweg (van Oudenaardse baan tot Leenstraat) , Blauwdreef , Zaubeekstraat (van Karreweg tot Waalbeekstraat) , Waalbeekstraat (van Zaubeekstraat tot Waalstraat) ,

 

In Zulte buiten de WBE Zulthoutem : gans de kapelhoek (detail van de geruimde straten wordt later medegedeeld).


3) KWB Olsene met 15 vrijwilligers:

 
- Machelenstraat
- Voordestraat
- Houtstraat
- Oudenaardestraat
- Ter Wallenstraat

- Meylegemstraat

- misschien Groeneweg (van Centrumstraat tot Houtstraat)

Open Jeugdwerk diende ook een aanvraag in en voorgesteld werd, vanuit de milieudienst van Zulte, de omgeving Limnanderdreef, Oeselgemstraat, Boelakendreef, Bremstraat, Vennestraat, Pontstraat, …of Ommegangstraat, Meersstraat, Drogenbommstraat, … te ontzwerfvuilen.

 

Zoals kan vastgesteld worden zal op deze manier ongeveer het hele Zultse grondgebied proper gemaakt worden, maar het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente of verenigingen binnen de gemeente jaarlijks of meermaals per jaar het afval van anderen moeten gaan opruimen.

 

Daarom wil de vzw Natuurlijk Zulte een actieplan uitbouwen om zwerfvuil aan te pakken.

 

Enkele ideeën die reeds in bespreking zijn, zijn de volgende:

  • Website ‘Schoon Zulte’ opstarten met foto’s van de schrijnende toestand langs bermen en in grachten én de hopen ingezameld materiaal én voorstellen om het te voorkomen
  • Borden met slogans plaatsen op de meest cruciale plaatsen
  • De zwervuilacties filmen en publiek bekijkbaar maken
  • Resultaten acties bekend maken, per straat/gebied
  • Kosten voor ophalingen en verwerking bekend maken
  • Bedrag van boete voor sluikstorten of op heterdaad betrappen van afval (zwerfvuil) bekend maken
  • Per gevonden blik (want dat is het meest schrijnend) een paaltje in de grond met een lintje zodat het zichtbaar wordt hoe erg het is
  • Kunstwerk maken met het zwerfvuil
  • Oproep aan iedere inwoner om waakzaam te zijn, oprichten meldpunt
  • Oproep om op een bepaalde dag eigen straat schoon te maken

 

Het actieplan werd voorgesteld op de milieuraad van 12 april.   Het werd algemeen positief onthaald, mits enkele bedenkingen bij bepaalde voorstellen.  De milieuraad veronderstelt dat borden en slogans niets zullen uithalen.  Natuurlijk Zulte vzw blijft van mening dat de burger, van Zulte of niet, met de neus op de feiten moet gedrukt worden.

 

 

Hilde Crevits, (Vlaams Volksvertegenwoordiger,  schepen van Openbare Werken en Milieu in Torhout en in het Vlaams Parlement maakt ze deel uit van de Commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen en de Commissie Leefmilieu, Natuur, Landbouw, Visserij, Plattelandsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening) deed een rondvraag bij 85 Vlaamse gemeente- en 2 provinciebesturen naar de aanpak van het straat- & zwerfvuilprobleem en een deel van haar conclusie luidt als volgt:

 

Analyse volgens aantallen: 100 stuks gemiddeld zwerfvuil bevatten:

o         50 sigarettenpeuken en 4 verpakkingen van rookwaren

o        11 kauwgumresten

o        12 allerlei gemengde verpakkingen

o         15 kunststof drankverpakkingen

o         4 blikjes

o        1,5 papier en karton

o         0,5 glas

o         0,2 drankkartons (tetrabrik)

 

Analyse volgens gewicht: 100 kg zwerfvuil bevat:

o         28 kg metaal waarvan 25 kg drankblikjes

o         19 kg papier – en karton (kranten, tijdschriften,…)

o         15 kg plastiek, waarvan 12 kg verpakkingen

o        13,5 kg gemengd afval

o        7 kg rookwarenverpakkingen

o        5 kg textiel

o        5 kg grof vuil

o        5 kg glas

o        2 kg keuken- en tuinafval

o        0,5 kg tetrabriks

 

Conclusie:

Het leeuwenaandeel van het zwerfvuil bestaat uit perfect recycleerbare zaken.

54% van het zwerfvuilgewicht bestaat uit verpakkingsafval, waarvan blikjes (25%) en

plastiek flessen (12%) het leeuwenaandeel vormen.

De hoge prijs van de restafvalzak heeft geen enkele invloed op het zwerfvuil, want hetgeen weggegooid wordt hoort niet in de restafvalzak thuis.

 

Met de studie die wij, Natuurlijk Zulte vzw,  reeds gevoerd hebben, kunnen we deze resultaten al op het zicht bevestigen.

 

Vanuit de milieuraad van 12 april 2007 wordt voorgesteld om na elke zwerfvuilactie een motie te richten aan de overheid om het verpakkingsafvalprobleem, blikjes en flesjes vooral, aan te kaarten.  Voorgesteld wordt om te pleiten voor een systeem met statiegeld en inzamelpunten van blikjes.

 

 

Wie wil helpen op 26 of 28 april of de andere acties wil helpen uitbouwen of fotomateriaal ter beschikking heeft, kan steeds contact opnemen met Sofie Dierick of Ives Claeys van vzw Natuurlijk Zulte via natuurlijk.zulte@busmail.net.

We verzamelen om 9 uur op het Kerkplein van Olsene.  Handschoenen en een veiligheidsvestje zijn voorzien voor iedere vrijwilliger.

Binnenkort kan u onze website van ‘Schoon Zulte’ verwachten…

 

21:08 Gepost door Sofie Dierick / Natuurlijk Zulte VZW in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.